35. KONGRES EAACI W WIEDNIU

Powrót do strony głównej
1 sierpnia 2016

W dniach 11-15. czerwca 2016r. w Wiedniu odbył się 35. Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Podczas ceremonii otwarcia po raz szesnasty została przyznana Nagroda Allergopharmy. W tym roku otrzymała ją dr Irisz Karolina Levai za badania zaburzeń oddychania u wyczynowych sportowców. Dr Levai ukończyła w 2010r. Uniwersytet Medyczny w Debreczynie (Węgry). Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Sporcie i Wysiłku Uniwersytetu Kent w Wlk Brytanii.

Podczas kongresu miało miejsce sympozjum firmy Allergopharma pt. „AIT 3.0 – kolejny krok”. W pierwszym wykładzie prof. Roy Gerth van Wijk z Rotterdamu omówił kryteria oceny stosowane w badaniach klinicznych immunoterapii alergenowej. Pierwszorzędowym punktem końcowym pozostaje wskaźnik punktowy nasilenia objawów klinicznych i zapotrzebowania na leki. Często stosowane są również dwie alternatywne metody oceny wyniku immunoterapii; test prowokacji nosowej oraz ocena fazy późnej reakcji śródskórnej z alergenem. Prof. Gerth van Wijk wspomniał też o Kabinach Ekspozycji Środowiskowej (KEŚ), które pozwalają na zapewnienie stabilnych i powtarzalnych warunków ekspozycji na alergeny i uniknięcie różnic wynikających ze zmienności pogody i środowiska Jak na razie kabiny są stosowane w badaniach II fazy, niewykluczone jednak rozszerzenie zastosowania po odpowiednich badaniach walidacyjnych.

Kolejne wykłady dotyczące najnowszych badań nad szczepionkami alergoidowymi wygłosili dr Adam Chaker (Monachium) oraz prof. Marek Jutel (Wrocław). W badaniach skuteczności immunoterapii alergenowej z reguły wykorzystuje się grupę kontrolną otrzymującą placebo. Zgodnie z rekomendacją grupy ARIA-GA2LEN alternatywą może być włączenie pacjentów z alergią na dwie grupy alergenów (np. pyłek traw i brzozy), a następnie podanie części z nich szczepionki z jednym, a części preparatu z drugim alergenem. W ten sposób grupy leczone stanowią kontrolę dla siebie nawzajem. W badaniu firmy Allergopharma grupie 95 pacjentów uczulonych na pyłek traw i brzozy podano losowo szczepionkę alergoidową albo z mieszanką traw albo z pyłkiem brzozy. W obu grupach stwierdzono istotną redukcję całkowitego wskaźnika punktowego objawów nosowych (TNSS) wywoływanych alergenem podawanym w szczepionce. Obserwowano również efekt nieswoisty, tzn. redukcję objawów po ekspozycji na pyłek traw u pacjentów poddanych immunoterapii pyłkiem brzozy i vice versa, ale znacznie słabszy w porównaniu do efektu specyficznego. Opisany schemat badania może więc stanowić alternatywę do badań z placebo.

Prof. Jutel zaprezentował aktualne badania dotyczące immunoterapii alergenowej u pacjentów uczulonych na roztocze kurzu domowego. Podkreślił że w odróżnieniu od szczepionek podskórnych wprowadzane właśnie na rynek tabletki podjęzykowe z wyciągiem roztoczy wykazały w badaniach III fazy skuteczność poniżej 20% w porównaniu do placebo po roku leczenia. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Alergii (WAO) redukcja objawów po podaniu aktywnej szczepionki powinna być co najmniej o 20% większa niż po podaniu placebo, by uznać ten efekt za istotny klinicznie.


Zobacz pozostałe aktualności