Zmiana odpłatności dla pacjenta szczepionki Novo-Helisen Depot Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego.

Powrót do strony głównej
1 sierpnia 2017

W dniu 29 czerwca 2016r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Z 2016 poz. 68). Na mocy Obwieszczenia z dniem 1 lipca 2016r. cena urzędowa szczepionki Novo-Helisen Depot Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego stała się podstawą limitu w grupie limitowej 214.1 oraz 214.2 (Alergeny kurzu domowego). Cena zestawu początkowego i podtrzymującego wynosi dla pacjenta 3,20 PLN.


Zobacz pozostałe aktualności