Diagnostyka

Powrót do strony głównej

Skuteczność terapii zależy od trafnej diagnozy

 

Nie ma skutecznej terapii bez prawidłowej diagnozy. W celu identyfikacji substancji wywołujących reakcje alergiczne, Allergopharma oferuje szeroką gamę testów skórnych i prowokacyjnych. 
Wyniki testów skórnych wskazują, które alergeny są istotne klinicznie z punktu widzenia dolegliwości pacjenta. Testy prowokacyjne stosowane są zazwyczaj w celu potwierdzenia istotności klinicznej danego alergenu przy kwalifikacji lub monitorowaniu efektów immunoterapii swoistej (odczulania). 
Ekstrakty alergenowe do celów diagnostycznych przygotowuje się z różnych surowców biologicznych, takich jak pyłki, nabłonki zwierząt, pleśnie, roztocza i pokarmy. Ze względu na różnorodność biologiczną materiałów źródłowych ważne jest, aby zapewnić stosowanie porównywalnych ekstraktów zarówno do diagnozy i terapii. Porównywalność diagnostyki i preparatów terapeutycznych firmy Allergopharma, zapewnia standaryzacja w tych samych jednostkach biologicznych (zalecanych przez Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej). Standaryzacja gwarantuje, że ekstrakt alergenowy zawiera zawsze tę samą ilość białka, zachowana jest jego stała aktywność alergenowa, ponadto zawiera on zawsze wszystkie istotne dla chorego alergeny. Standaryzowane wyciągi alergenowe zastosowane w diagnostyce, jak i szczepionkach alergenowych pozwalają na zachowanie jednolitego ciągu diagnostyczno-terapeutycznego, a przez to zwiększają skuteczność odczulania. Według zaleceń EAACI należy odczulać preparatem tej firmy, której diagnostykę zastosowano.