Kontakt

Powrót do strony głównej

Informujemy, że w grudniu 2013r. nastapiła zmiana siedziby firmy. 
Prosimy kierować korespondencję na adres:

Allergopharma-Nexter Sp. z o.o.
ul. Graniczna 66
44-178 Przyszowice

tel. +48 32 257-13-01
tel. +48 32 251-43-19
fax +48 32 251-41-13

e-mail: allergopharma-nexter@nexter.pl

Formularz kontaktowy

Masz pytania lub potrzebujesz wyceny? Wyślij poniższy formularz.
Odpowiemy w ciągu 48 godzin.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Allergopharma-Nexter Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach (44-178) przy ulicy Granicznej 66
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu