Preparaty terapeutyczne

Powrót do strony głównej

Preparaty spełniające najwyższe standardy jakości

 

Allergopharma jest jednąz wiodących firm w dziedzinie immunoterapii alergenowej, specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych produktów do przyczynowego leczenia chorób alergicznych (IgE zależnych) takich jak: katar alergiczny, zapalenie spojówek oraz astma alergiczna (GINA I i II), wywołanych przez wdychanie alergenów niemożliwych do uniknięcia. 

Standaryzowane preparaty do immunoterapii swoistej (odczulania) stanowią:

·    szczepionki hypoalergenowe - alergoidy, które powstają przez fizykochemiczną modyfikację naturalnych alergenów.  Preparaty alergoidowe cechuje duża skuteczność (wysoka zawartość alergenu), wygoda (stosunkowo krótki schemat dochodzenia do dawki podtrzymującej) oraz bezpieczeństwo (zredukowana alergenowość). Przeznaczone są do przedsezonowej, krótkoterminowej oraz całorocznej immunoterapii. W skład mogą wchodzić takie alergeny pyłkowe jak: trawy, trawy/zboża, żyto, bylica, babka, brzoza, olcha, leszczyna.

·    szczepionki alergenowe typu depot - produkty oparte na wysokooczyszczonych alergenach  naturalnych. Cechują się dłuższym schematem dochodzenia do dawki podtrzymującej. W skład preparatów mogą wchodzić: roztocze kurzu domowego, sierści i nabłonki zwierząt oraz pleśnie.

Ekstrakty alergenowe użyte do produkcji szczepionek uzyskiwane są z wysokiej jakości materiału wyjściowego. Stanowią go opatrzone certyfikatem GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) pyłki roślin, bądź tzw. oczyszczone ciała roztoczy ( PMB ). Cały proces produkcyjny w Allergopharmie jest również zgodny z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Jego efektem jest przede wszystkim bardzo dobra standaryzacja ekstraktów. Te same ekstrakty wykorzystuje się również do produkcji testów skórnych i śródskórnych, prowokacyjnych oraz krążków alergenowych, co stwarza jednolity ciąg diagnostyczno - terapeutyczny. Szczepionki firmy Allergopharma spełniają również wszelkie wymogi i wytyczne odnoszące się do jakości produktów alergenowych oraz poprawności sporządzonej dokumentacji klinicznej ujęte także w przepisach Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), Farmakopei Europejskiej  oraz Europejskiej Agencji Leków.

Szeroka oferta szczepionek alergenowych stwarza lekarzowi możliwość wyboru odpowiedniego składu, w zależności od spektrum uczulenia pacjenta.

Prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi wypisywania recept oraz z formularzem zgody pacjenta na przeprowadzenie immunoterapii swoistej.