Uwagi praktyczne

Powrót do strony głównej

Testy punktowe

Można zamawiać testy w formie zestawów, których skład wykazano w załączniku. Istnieje również możliwość zamawiania poprzez wykazanie poszczególnych alergenów pojedynczo wraz z podaniem liczby fiolek. Realizowane są także zamówienia przesłane faksem oraz mailowo. Cena zestawu jest wielokrotnością ceny pojedynczej fiolki.
Ceny roztworów kontrolnych są takie same jak roztworów alergenów do testów.

Testy śródskórne

W przypadku zamówienia testów śródskórnych dostarczany jest wyciąg alergenowy w postaci proszku oraz rozpuszczalnik. Roztwory kontrolne (jeśli potrzebne) należy oodzielnie wymienić na zamówieniu.

Testy prowokacyjne

W razie zamówienia testu prowokacji donosowej przesyłany jest zestaw obejmujący: 1 fiolkę z proszkiem, 1 fiolkę rozpuszczalnika, 1 rozpylacz, który przykęca się do fiolki z alergenem, 1 pojemnik z rozpylaczem zawierający roztwór kontrolny ujemny i 5 szt. końcówek donosowych. Jeśli planowane jest wykonanie badań u większej grupy pacjentów należy zaznaczyć na zamówieniu żądaną ilość końcówek donosowych oraz dodatkowych pustych pojemników, do których można przykręcić rozpylacz (np. w celu wykonania badania z różnymi rozcieńczeniami alergenu).

Przed przystąpieniem do wykonania testu śródskórnego lub prowokacyjnego powinno się przygotować roztwór alergenu. W celu rozpuszczenia proszku należy pobrać 5ml rozpuszczalnika sterylną igłą i strzykawką i wstrzyknąć do fiolki z proszkiem. Starannie zamieszać do zupełnego rozpuszczenia proszku. Powstały roztwór jest gotowy do przeprowadzenia testu. Datę rozpuszczenia należy odnotować na etykiecie. Rozcieńczenia roztworu testowego wykonuje się poprzez dodanie roztworu soli fizjologicznej.

UWAGA! Trwałość roztworu alergenu wynosi 6 miesięcy od daty rozpuszczenia. Trwałość roztworów rozcieńczonych wynosi 1 dzień.