Zgłoszenie działania niepożądanego

Powrót do strony głównej

Firma Allergopharma-Nexter zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów firmy Allergopharma GmbH & Co. KG, rejestruje je i monitoruje.

Postawa taka wynika z naszej najwyższej troski o zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta, jest także dodatkowo regulowana aktami prawnymi, dotyczącymi rejestracji działań niepożądanych: ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz odpowiednimi dyrektywami Parlamentu Europejskiego.

Działanie niepożądane to każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Prosimy o zgłoszenie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów.

Jeżeli fachowym pracownikiem służby zdrowia, pacjentem, przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane jednego z naszych produktów, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza. Jednocześnie zwracamy uwagę, aby formularz został wypełniony najdokładniej jak to możliwe.

Pobierz "Formularz zgłoszenia działania niepożądanego”

Jeśli chcesz zgłosić fakt zastosowania produktu leczniczego Allergopharma GmbH & Co. KG u kobiety w ciąży, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz "Formularz narażenia na lek w czasie ciąży"

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez całą dobę pod numerem telefonu:
+48 668 404 966

Wypełniony formularz należy przesłać mailem lub faksem (odbiór przez 24 godziny/dobę):
e-mail:
 reakcjaniepozadana@nexter.pl

faks: 44 789 00 36

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Allergopharma GmbH & Co. KG niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych.
Podane w formularzu dane będą przetwarzane przez Allergopharma-Nexter Sp. z o.o, ul. Graniczna 66, 44-178 Przyszowice, jako administratora danych osobowych oraz Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotu współpracującego z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz).
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.
Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny  jest obowiązkowe.
Informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.