O firmie

Powrót do strony głównej

Blisko 50-letnie doświadczenie w dziedzinie alergii

 

Firma Allergopharma GmbH & Co. KG jest jednym z liderów, działających w dziedzinie immunoterapii alergenowej od 1969 roku. Jej siedziba, budynki produkcyjne oraz laboratorium, mieszczą się w Reinbek niedaleko Hamburga.

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych produktów do leczenia przyczynowego schorzeń alergicznych Ig E zależnych. Allergopharma specjalizuje się w szczególności w iniekcyjnej immunoterapii swoistej. Portfolio firmy zawiera zróżnicowane spektrum standaryzowanych produktów alergenowych, spełniających standardy najwyższej jakości.

Szczególny nacisk firma kładzie na wysokodawkowe, hypoalergiczne, standaryzowane produkty do immunoterapii swoistej na pyłki oraz roztocze kurzu domowego. Preparaty alergenowe Allergopharmy dostępne są w ponad 20 krajach na całym świecie. Związek z koncernem Merck KGaA Darmstad, Niemcy w 2013 roku, stworzył firmie większe możliwości rozwoju nowych projektów badawczych oraz ekspansji na nowe rynki.

Wszystkie działania Allergopharmy mają na celu przestrzeganie prawnych regulacji, przepisów ujętych zarówno w Kodeksie Postepowania firmy Merck oraz w Kodeksie Przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutyznego (EFPIA), a także określonych poprzez narodowe regulacje farmaceutyczne. Jako część wiodącej firmy chemicznej Allergopharma prowadzi również politykę uwzględniającą ochronę zasobów środowiska naturalnego.

Firma Allergopharma-Nexter jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiego producenta na terenie Polski od prawie 30 lat. Nasza strategia jest spójna ze strategią Allergopharmy. Misją, a zarazem celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie kompleksowej oferty złożonej z najwyższej jakości preparatów diagnostycznych i terapeutycznych przeciw alergii, po to by wspólnie z lekarzem i pacjentem „Osiągnąć sukces w walce z alergią”. Nasze usługi zorientowane są na szybką obsługę i realizację zamówień, ale także fachową pomoc i informację dla lekarzy i pacjentów. W pracy z klientami stawiamy za cel odpowiedzialność, szacunek i transparentność. Wykwalifikowana kadra pracownicza wraz z personelem kierowniczym tworzą przyjazne środowisko pracy. Dowodem uznania jest wyróżnienie Okręgowego Inspektora Pracy dla pracodawcy za działania na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w zakładzie.